The Ascent (Výstup)The Ascent cover
Released in 1994
war drama, adventure

cast: Vincent Spano, Ben Cross, Rachel Ward, Tony Lo Bianco, Mark Ingall…
directed by: Donald Shebib


The Ascent is based on the true story of an Italian prisoner of war captured in Kenya by the British in 1942 during the African campaign of World War II.
The prison camp is located at the base of Mount Kenya and this beautiful and challenging peak becomes the focal point of the film.
The head of the camp, Major David Farrell, (Ben Cross), has attempted to reach the peak of Mt. Kenya on many occasions and never has succeeded. His continuous failure becomes a joke among the prisoners. One Italian prisoner in particular, Franco Distassi, (Vincent Spano), who continually tries to escape, becomes the Major's rival and ends up succeeding where the Major fails. During one escape attempt, Franco steals a jeep and drives through the beautiful African countryside.
Eventually, he crashes the jeep to avoid hitting another truck stuck in the road. The owner of the truck and his beautiful daughter, Patricia, (Rachel Ward), at first, hold Franco at gunpoint. Once they realize he means them no harm and can fix their truck, they let him do so and in return they invite him for lunch. Patricia is attracted by charismatic Franco because he resembles Patricia's husband who was killed in the war. Franco then peacefully goes back to camp when the British soldiers catch up with him and put him into the solitary confinement again.
Patricia goes to the camp to ask for Franco to help her repair the truck again (car instructions are in Italian) and Major Farrell, who had intended to marry her, reluctantly releases Franco with a soldier to watch him.
Patricia stays alone with Franco in the shed where he's repairing the car while the guarding soldier is invited by Patricia's father for cup of tea. Patricia seduces Franco and has a passionate moment with him…
Franco sees Mt. Kenya as an obstacle between him and freedom, but having climbed many mountains in the past, he knows in his heart that he can climb the mountain to freedom if given the chance. When he goes before Major Farrell for his reprimand after the escape attempt, Franco taunts the officer for failing to conquer the mountain. Farrell is infuriated and hates Franco even more since he has touched the heart of Patricia, who had never loved Farrell and refused to marry him.
Several of the other Italian prisoners devise a plan to truly humiliate the British and rekindle hope and pride among the Italians who have felt disheartened by Franco's failed attempts at escape. They believe that if a select few succeed in climbing Mt. Kenya, plant the Italian flag on its peak and then return to camp, it will be a triumphant and brazen act of honour. Franco is elected to be one of the climbers and the preparations are made. Prisoners who are artisans make the climbing implements necessary for the attempt. One of the German prisoners discovers the plan and threatens to reveal it to the British unless he is allowed to go along. He eventually betrays them on the way up and Major Farrell is able to track Franco onto the mountain.
Franco succeeds in reaching the peak even Farrell climbes quickly after him and tries to shoot him down. He plants the Italian flag before surrendering to the doubly defeated Farrell.


vydáno 1994
válečné drama, dobrodružný

hrají: Vincent Spano, Ben Cross, Rachel Ward, Tony Lo Bianco, Mark Ingall…
režie: Donald Shebib


Film "Výstup" se zakládá na pravdivém příběhu italského válečného zajatce zadržovaného Britskými vojáky v Keni v roce 1942 v období afrického válečného tažení za 2. světové války.
Zajatecký tábor se nachází na úpatí hory Keňa a její nádherný a vyzývající vrchol se stává ústředním motivem filmu.
Vedoucí tábora, major David Farrell (Ben Cross) se pokusil již mnohokrát pokořit vrchol hory ale vždy bez úspěchu. Jeho neustálá prohra se stává terčem posměchu mezi zajatci. Zvláště jeden italský zajatec Franco Distassi (Vincent Spano), který se opakovaně pokouší utéct, se stává majorovým rivalem a má úspěch tam, kde major selhává. Při jednom pokusu o útěk Franco ukradne džíp a ujíždí skrz krásnou africkou krajinu. Nakonec s džípem havaruje, aby se vyhnul střetu s dalším autem uvíznutém uprostřed silnice. Zpočátku majitel malého nákladního auta a jeho krásná dcera Patricia (Rachel Ward) míří na Franca puškou, ale když zjistí, že jim neublíží a navíc jim dokáže opravit auto, pozvou ho na oplátku na oběd.
Patricii charismatický Franco přitahuje, protože se podobá jejímu manželovi, který zahynul ve válce. Franco se pokojně vrací do tábora, když ho britští vojáci dostihnou a znovu ho uvězní na samotku do plechové boudy bez oken.
Patricie přijíždí do tábora a vyžádá si Franca, aby jí znovu pomohl s opravou náklaďáku (návod na použití auta je totiž v italštině). A major Farrell, který si ji zamýšlel vzít, neochotně uvolňuje Franca s vojákem, který ho má hlídat.
Patricia zůstává s Francem v kůlně sama, kde on opravuje auto, zatímco otec Patricie pozve strážícího vojáka do domu na šálek čaje. Patricia Franca svede a prožije s ním vášnivou chvilku…
Franco pohlíží na horu Keňa jako na překážku mezi ním a jeho svobodou, ale protože již zdolal několik hor v minulosti, kdesi v jeho srdci cítí, že pokud bude mít šanci, dokáže horu zdolat a dostat se tak na svobodu. Když předstoupí před majora Farrella pro důtku za další pokus o útěk, Franco si ho dobírá za jeho neschopnost zdolat horu. Farrell se rozzuří a nenávídí Franca ještě více od té chvíle, kdy se dotkl Patriciina srdce. Patricia Farrella stejně nikdy nemilovala a odmítla jeho nabídku k sňatku.
Několik dalších italských zajatců navrhne plán jak skutečně ponížit Brity a znovu roznítí naději a hrdost mezi ty Italy, kteří už začínali být deprimováni Francovými neúspěšnými útěky. Věří, že když pár vybraných vyleze na vrchol hory, vztyčí na něm italskou vlajku a potom se vrátí do tábora, bude to troufalý i vítězný čin hodný cti. Franco je vybrán být jedním z horolezců a tak přípravy mohou začít. Zajatci, kteří jsou řemeslníci, vyrobí horolezecké náčiní a další výstroj nezbytnou k pokusu. Ale jeden z německých zajatců odhalí jejich plán a vyhrožuje, že to vyzradí Britům, pokud mu nedovolí jít s nimi. Nakonec je na cestě k hoře zradí a major Farrell dokáže Franca vystopovat a dohonit na cestě k vrcholu. Francovi se podaří vylézt na vrchol i přesto, že Farrell ho rychle s lepší výbavou dohání a pokouší se ho sestřelit. Franco vztyčí na vrcholu italskou vlajku před tím, než se vzdá teď již dvakrát poraženému Farrellovi a vrátí se s ním do tábora.