Christopher Columbus: The Discovery
(Krištof Kolumbus: Objevení)ChColumbus cover ChColumbus English cover
Released in 1992
historical drama

cast: Marlon Brando, Tom Selleck, Georges Corraface, Rachel Ward, Catherine Zeta-Jones, Nigel Terry, Robert Davi, Oliver Cotton…
directed by: John Glen


Cristopher Columbus-The Discovery is another attempt to revive the Columbus theme to the 500th anniversary of the discovery of The New World.
The story begins when Columbus, (Georges Corraface), a widower and map maker from Genoa in Italy, arrives in Portugal with his young son Diego. He is in Portugal in the hope of finding an underwriter for a voyage he wants to make traveling due east in the ocean. Columbus proposes the world is round and wishes to prove it by sailing East to reach India. He suspects treachery when the Portuguese want to keep his maps and he escapes with Diego and the maps, crossing into Spain where he appeals to Queen Isabella, (Rachel Ward), and King Ferdinand, (Tom Selleck), to finance his venture.
Queen Isabella is interested in backing Columbus, but he has an adversary in a priest, an inquisitor Tomas de Torquemada, (Marlon Brando), who states that the ocean should not be crossed. After Columbus passes the grilling by Torquemada, he gets the blessing of Queen Isabella and the King Ferdinand and he can sail in search of the New World.
Once Columbus and crew sail to the New World, the movie breaks down into routine travelogue shots and vignettes of shipboard life. The movie is more generous in showing what the visitors found there, particularly the Indian chief's well-endowed daughter. Columbus sails back to Europe and the story is over.
French actor Georges Corraface looks great and has a terrific smile, but where is the anguish and greatness that Columbus must have possessed? Corraface is not helped by a peculiar supporting cast, headed by Marlon Brando's worst performance in memory.


vydáno 1992
historické drama

hrají: Marlon Brando, Tom Selleck, Georges Corraface, Rachel Ward, Catherine Zeta-Jones, Nigel Terry, Robert Davi, Oliver Cotton…
režie: John Glen


Film "Krištof Kolumbus-Objevení" je dalším pokusem o oživení tohoto tématu k 500. tému výročí objevení nového světa.
Příběh začíná ve chvíli, kdy cestovatel a mapovač z Janova Kolumbus (Georges Corraface) přijíždí již coby vdovec do Portugalska se svým synkem Diegem v naději, že zde najde sponsora pro svou plavbu přes oceán směrem na východ. Kolumbus tvrdí, že země je kulatá a rád by to dokázal cestou na východ docílit Indie. Vytuší však zradu, když si Portugalci chtějí ponechat jeho mapy a tak utíká s Diegem i mapami z Portugalska a přeplaví se do Španělska, kde žádá královnu Isabellu (Rachel Ward) a krále Ferdinanda (Tom Selleck) o finanční podporu jeho riskantního plánu. Královna by ráda Kolumbuse podpořila, ale ten má protivníka, kněze a inkvizitora Tomase de Torquemada (Marlon Brando), který prohlašuje, že by se oceán rozhodně neměl přeplouvat. Torquemada podrobí Kolumbuse křížovému výslechu a když projde, dostane požehnání od královny Isabelly a krále Ferdinanda a může se tedy vydat na cestu objevovat nový svět.
Jakmile se Kolumbus s posádkou nalodí a plují k novému světu, film upadá do rutinních cestopisných a dekorativních záběrů života námořníků na palubě lodi. Film víceméně ukazuje, co vlastně návštěvníci v novém světě našli, zejména pak štědře obdařenou dceru Indiánského náčelníka. Kolumbus se potom vrací zpět do Evropy a tady příběh končí.
Francouzský herec Georges Corraface sice vypadá dobře a má nádherný úsměv, ale chybí mu ta úzkost i okázalost, kterou Kolumbus určitě měl. Corrafacemu nepomohli ani příznační herečtí kolegové v čele s Marlonem Brandem, který tu předvedl svůj nejhorší herecký výkon.