The Final Terror (Poslední terror)
Známé též jako "Noční napadení", "Masakr v kempu", "Prales" (volně přeloženo)Final Terror poster

filmed in 1981, released in 1984
horror, thriller

cast: Rachel Ward, Daryl Hannah, Adrian Zmed, John Friedrich, Irene Sanders…
directed by: Andrew Davis


Three young campers set out for what they hope to be a fun-filled weekend but find
their plans spoiled by a maniacal killer, a crazy old woman who lurks in the middle of
the woods for the innocent teen couples to violently dispatch them.
The guide to this group turns out to be the son of the lunatic woman, but why she is
killing off his clientele, going for the throat in all cases, remains a not very interesting
mystery until the end.

The movie doesn't belong among successful horror movies. The film is notable only
for the early performances of several young actors, future movie stars such as
Rachel Ward, Daryl Hannah, and Adrian Zmed.
The movie started filming in Crescent City September 23, 1980, through
mid-October-much of it filmed in the Redwood National Park. But movie was
released not before the year 1984 and that's why you can find this movie with the two
different years of release.


natočeno v roce 1981, vydáno 1984
horror, thriller

hrají: Rachel Ward, Daryl Hannah, Adrian Zmed, John Friedrich, Irene Sanders…
režie: Andrew Davis


Tři mladí tábornící se vydávají, jak doufají, na víkend plný zábavy, ale jejich plány jsou zmařeny šíleným zabijákem, bláznivou starou ženou, která číhá uprostřed pralesa na nevinné pubertální páry, aby je násilně odpravila. Vyjde najevo, že průvodce této skupiny je synem pomatené ženy, ale proč vraždí jeho klientelu, jdoucí po hrdle za každou cenu, zůstává záhadou až do konce.


Toto je opět jeden z ne příliš povedených filmů v začínající herecké kariéře Rachel Wardové. Film stojí za zmínku pouze kvůli výkonům začínajících mladých herců, budoucích filmových hvězd jako jsou právě Rachel Wardová, Daryl Hannah a Adrian Zmed.
Film se začal natáčet 23. září 1980 v Crescent City až do poloviny října a větší část byla natočena v Redwoodském národním parku. Film byl ale vydán až v roce 1984 a proto je tento film uváděn se dvěma různými daty vzniku.