Fortress (Pevnost)Fortress cover3 Fortress cover front Fortress cover back Fortress cover4
Released in 1985
adventure, crime

cast: Rachel Ward, Sean Garlick, Rebecca Rigg, Robin Mason, Marc Gray, Beth Buchanan, Peter Hehir, David Bradshaw, Vernon Wells, Roger Stephen, Elaine Cusick…
directed by: Arch Nicholson


On a lazy day in an Australian outback town so small that children of all ages share a single classroom, a teacher Sally Jones, (Rachel Ward), and her class, looking forward to the few remaining days to the end of term, are descended by four grotesquely masked men and kidnapped to the remote wilderness.
Criminals imprison Sally and her nine pupils in a damp and dark cave leaving them to their own fate. Sally with the oldest boy tries to investigate the cave and they find the way to freedom, an underwater exit. They all manage to get through the cold water but their new-found freedom is short-lived as their captors are waiting for them at a nearby farmhouse, where they overpowered the old farmer and his wife. Sally and children find themselves in a trap again when they enter the farm house in a hope, they are save there. The kidnappers cannot hide their brutal nature under the comic masks when the children are manhandled and the old lady is viciously attacked and later on killed with her husband. After this violent act Sally and kids are driven and locked in an old shed, guarded only one man. Children devise a plan to lure him into the shed to knock him down.
They are soon free and run into the night.
Tired and hungry they at last find a shelter in a cave. Next morning they are even more frightened as the taunting voices of their pursuers cut through the chilling dawn. Sally must act quickly and together with children she converts the cave into a fortress. Armed with sharpened pencils, scissors, branches and primitive spears … they are guarding in the front of the fortress and waiting for the attackers. One of them topples into the moat full of spears impaling himself. When the last and most feared abductor remains, finding his accomplice dead, the man charges the cave in a rage, but is overpowered and beaten to death by the kids and Sally.
Back in the familiar surrounds of the schoolhouse, Sally and the children are reticent to elaborate on their ordeal. The inquiring Police fail to notice the interest the pupils are showing in a jar of formaldehyde, containing a large bleached object…


vydáno 1985
dobrodružný, krimi

hrají: Rachel Ward, Sean Garlick, Rebecca Rigg, Robin Mason, Marc Gray, Beth Buchanan, Peter Hehir, David Bradshaw, Vernon Wells, Roger Stephen, Elaine Cusick…
režie: Arch Nicholson


Učitelka Sally Jones (Rachel Ward) žije v jednom zapadlém australském venkovském městečku tak malém, že děti různého věku chodí do jedné třídy. Společně se těší na prázdniny, ale radost s blížícího se konce roku je náhle ta tam, když do odlehlé školní budovy vtrhnou čtyři groteskně maskovaní muži a přepadnou Sally s dětmi. Zločinci je potom odvážejí do vzdálené pustiny a uvězní je do vlhké a temné jeskyně, kde je zanechají na pospas svému osudu. Sally se rozhodne s nejstarším chlapcem z devíti školáků prozkoumat jeskyni a podaří se jí najít cestu ven přes podvodní tunel. Všichni nakonec zvládnou dostat se skrz ledovou vodu z jeskyně, ale jejich znovu nabitá svoboda netrvá dlouho. Únosci už na ně čekají v nedalekém domě starého farmáře a jeho ženy, které přepadli. Bohužel právě tam směřuje Sally s třídou v naději, že tu najdou bezpečí, ale opět se ocitají v pasti. Únosci nedokážou skrýt svou násilnickou povahu za komické masky, když hrubé zacházení s dětmi vyústí v napadení staré ženy, kterou poté i s jejím mužem zastřelí. Po tomto hrůzném činu všehoschopní únosci naženou Sally s dětmi do staré kůlny, kde je uzamknou, hlídáni zvenčí jen jedním z mužů. Děti vymyslí plán, jak ho do kůlny vlákat a zlikvidují ho. Za chvilku jsou opět volní a rozutečou se do noci. Unavení a hladoví nakonec nacházejí útočiště v jeskyni. Ráno se ještě více vyděsí, když posměšné hlasy jejich pronásledovatelů proříznou chladné svítání. Sally musí jednat rychle a tak společně s dětmi přemění jeskyni v pevnost. Vyzbrojeni jen ostrými tužkami, nůžkami, větvemi a primitivními kopími, stráží před pevností a čekají na útočníky. Jeden z nich se při útoku svalí do příkopu pod jeskyní a nabodne se na nastražená kopí. Když zbude poslední a nejobávanější útočník a zjistí, že jeho
komplic je mrtev, zaútočí v záchvatu zuřivosti na jeskyni, ale tam je dětmi a Sally přemožen a ubit k smrti.
Když se Sally s dětmi vrátí do známého prostředí školy, nejsou zrovna sdílní podrobně se vyjádřit k jejich vykonanému ortelu nad únosci. Policie vyšetřující případ nevěnuje pozornost zvýšenému zájmu žáků o sklenici formaldehydu obsahující velký vybělený předmět…