How to Get Ahead in Advertising (Jak prorazit v reklamě)How to Get Ahead... cover 1 How to Get Ahead...cover 2 How to Get Ahead...back cover
Released in 1989
comedy, satire

cast: Richard E. Grant, Rachel Ward, Richard Wilson, Jacqueline Tong, Sean Bean…
directed by: Bruce Robinson


A bizarre satire about a shallowness of consumer society.
Dennis Bagley, (Richard E.Grant), and his wife Julia Bagley, (Rachel Ward), live a life of exemplary luxury in a country home near London. They entertain lavishly and have a life filled with foppish, supercilious friends. Dennis is a brilliant advertising executive who frenziedly tries to think of clever campaign to sell a new pimple cream where a consumer is encouraged enough to go out and buy more pimple cream.
Bugley breaks down at a dinner party, tells all the guests exactly what he thinks of them and starts to rail against the greed of advertising and the hypocrisy of modern society. Ironically his subconscious develops a painful boil on his shoulder and it gets bigger and bigger. But it is no ordinary boil, it has grown in a as large boil as his head and, in fact, looks just like it. One day it opens an eye and looks at Dennis. Eventually he realizes that the boil can think and talk, and that it contains all of the poisons of his life and career. Nobody can see or hear the boil except for him, unfortunately, and the doctor decides the only cure for his obsession is to lance the growth. But which head is the boil?
Filming began on 06 June 1988 on location and at Shepperton Studios, and lasted for six weeks.


vydáno 1989
comedie, satira

hrají: Richard E. Grant, Rachel Ward, Richard Wilson, Jacqueline Tong, Sean Bean…
režie: Bruce Robinson


Film je jakousi bizarní satirou o povrchnosti konzumní společnosti.
Dennis Bagley (Richard E. Grant) a jeho žena Julia Bagley (Rachel Ward) žíjí život v ukázkovém přepychu na venkovském sídle poblíž Londýna. Své přehnaně vymóděné a arogantní přátele hostí velmi štědře. Dennis je skvělým reklamním agentem, který se až se šílenou urputností pokouší vymyslet chytrou kampaň na prodej nového krému proti akné, která by zákazníka natolik zaujala, že by prostě šel a koupil si další krém na uhry. Ale jeho přehnaná touha po úspěchu vede k tomu, že se na jednom společenském večírku při večeři neudrží a pěkně od plic řekne všem hostům, co si o nich myslí a začne se vysmívat reklamní hamižnosti a pokrytectví moderní společnosti.
Ironicky Dennisovo podvědomí vyprodukuje bolestivý nežit na jeho rameni, který velmi rychle roste. Ale není to jen tak obyčejný nežit. Vyrostl do takové velikosti, že ve skutečnosti vypadá jako jeho hlava. Jednoho dne ta hlava otevře oko a podívá se na Dennise. Najednou si Dennis uvědomuje, že ten velký nežit dokáže myslet a mluvit, ba co víc, obsahuje všechnu tu zkaženost jeho života i kariéry.
Nikdo jiný ale nežita nevidí ani neslyší kromě Dennise. Bohužel, doktor rozhodne, že jediný lék na jeho posedlost je chirurgické odstranění "nádoru". Ale která z těch hlav je vlastně nežit?

Natáčet se začalo 6.června 1988 v exteriérech a Sheppertonových studiích, a trvalo 6 týdnů.