Sharky's Machine (Sharkyho parta)


released in 1981
crime, thriller

cast: Burt Reynolds, Rachel Ward, Vittorio Gassman, Brian Keith, Charles Durning,
Earl Holliman, Henry Silva, Bernie Casey, Richard Libertini
directed by: Burt Reynolds


Based on the novel by William Diehl. Sharky (Burt Reynolds) is an undercover cop
who messes up an assignment and is kicked downstairs to the vice squad.
The disgraced cop holds gang leader (Vittorio Gassman) responsible for his
demotion, and he's not about forget it. While consigned to Vice, Sharky organizes
a highly trained "Machine"- a group of men willing to take on cases that others avoid
like the plaque. Out of pique, Gassman apparently kills Sharky's hooker girlfriend
Dominoe (Rachel Ward), giving the detective all the more reason to exact revenge.

vydáno 1981
krimi, thriller

hrají: Burt Reynolds, Rachel Ward, Vittorio Gassman, Brian Keith, Charles Durning, Earl Holliman, Henry Silva, Bernie Casey, Richard Libertini
režie: Burt Reynolds


Film Sharky's Machine vznikl podle románu Williama Diehla. Sharky (Burt Reynolds) představuje tajného policajta, který zpacká přidělený úkol a je proto přeřazen do mravnostního oddělení. Zostuzený policajt se domnívá, že vůdce gangu Victor (Vittorio Gassman) je zodpovědný za jeho přeřazení do nižší skupiny a nehodlá mu to jen tak zapomenout.
Zamtímco je polsán k mravnostnímu, Sharky dává dohromady perfektně vycvičený "Stroj" - skupinu tvrdých mužů ochotných dát se najmout k takovým případům, kterým by se jiní obloukem vyhnuli. Rozzuřený Gassman zřejmě zabije Sharkyho přítelkyni, luxusní prostitutku Dominoe (Rachel Ward), což dává detektivovi další důvod vynutit si odplatu.