Seasons of Love (Čas lásky)
(Též známe pod názvem: "Láska na statku")Love On The Land cover RWard portret
Released in 1998
family drama

cast: Peter Strauss, Rachel Ward, Rip Torn, Hume Cronyn, Chandra West, John Finn, Robert Joy, Nick Stahl, Justin Chambers, Laura Bertram…
directed by: Daniel Petrie


This four hour mini-series was adapted from George Dell's critically acclaimed novel The Earth Abideth.
Love on The Land is an epic drama, spanning forty years of adventure, intrigue and scandal. It is a bittersweet story of a couple's trials and family's disintegration after decades of hardship, tribulations and tragedy.
Thomas Linthorne, (Peter Strauss), rises to wealth and influence in spite of humble beginnings. His road to success begins after the Civil War when he acquires a vast piece of land. On this land he and his lovely wife, Kate Linthorne, (Rachel Ward), start their family and life together. Their fortune increases after Lonzo Brewster, (Hume Cronyn), gives his land to Thomas.
However, fate has different plans for Thomas and Kate as Jim, Lonzo's estranged son, returns to his father's land. Thomas, charmed by Jim's young, attractive wife Lucille, allows them to live on the property. Thomas, Kate and their three children live in a near perfect world. However, as Thomas struggles to maintain a respectable household, cracks begin to appear in their emotional foundation. The strain takes its toll as Thomas raises his children with questionable values. Under the weight of a belligerent neighbour, an overwhelming ambition and wanton ways, Thomas' marriage begins to crumble.
The children upon reaching adulthood abandon him. Near rock bottom, Thomas contemplates suicide. In the depths of depression he accidentally kills his own son. Kate, ever loyal, stands by him. As their world falls apart, her to Thomas is put to the test.


vydáno 1998
rodinné drama

hrají: Peter Strauss, Rachel Ward, Rip Torn, Hume Cronyn, Chandra West, John Finn, Robert Joy, Nick Stahl, Justin Chambers, Laura Bertram…
režie: Daniel Petrie


Čtyřhodinová mini-série byla natočena podle románu George Della, Země Abideth. Tato rodinná sága nazvaná "Čas lásky" nebo také "Láska na statku", je výpravným dramatem čítající čtyřicet let dobrodružného života, milostných pletek i zostuzení. Je to příběh plný manželských zkoušek a postupného rozpadu rodiny po létech strastí, soužení a tragédie.
Ústřední postavou je Thomas Linthorne (Petr Strauss), který, navzdory skromným začátkům, dosahuje majetku i autority. Jeho cesta k úspěchu začíná po skončení Občanské války v Americe, kdy získává rozlehlý kus půdy. Je to pozemek, na kterém Thomas a jeho krásná žena Kate Linthornová (Rachel Ward) zakládají rodinu a plánují společný život. Jejich majetek ještě více vzroste potom, co soused Lonzo Brewster (Hume Cronyn) daruje svůj pozemek Thomasovi. Ale osud má s Kate a Thomasem jiné plány.
Jim, Lonzův odcizený syn, se vrací na otcovu půdu a Thomas, uchvácený Jimovou mladou a atraktivní ženou Lucille, jim dovoluje žít na jeho pozemku. Thomas, Kate a jejich tři děti nyní žijí v téměř dokonalém světě. Přestože se Thomas snaží udržet slušný chod domácnosti i rodiny, v jeho emotivním základu se objeví trhliny. A vypětí si vybírá svou oběť, když Thomas vychovává své děti s pochybnými hodnotami. Pod tíhou agresivního souseda, přehnané ctižádosti a nemravného chování se Thomasovo manželství začíná hroutit. Jeho děti ho po dosažení dospělosti opouští. Na úpatí jedné skály Thomas uvažuje o sebevraždě a v hluboké depresi nešťastnou náhodou zabije svého vlastního syna. Kate, vždy oddaná, stojí při manželovi. Přesto, že se jejich život rozpadá, její oddanost Thomasovi je podrobena zkoušce.