Wide Sargasso Sea (Širé Sargassové moře)


Wide Sargasso Sea cover WSSea cover back WSSea english cover WSSea cover
Released in 1993
erotic drama

cast: Karina Lombard, Nathaniel Parker, Rachel Ward, Michael York, Martine Beswicke…
directed by: John Duigan


From the critically-acclaimed novel by Jean Rhys comes a tale of erotic obsession in the tradition of THE LOVER and WILD ORCHID.
Wide Sargasso sea is a prequel to Charlotte Bronte's novel Jane Eyre. It explains in detail the history about what drove the first Mrs. Rochester mad that Rochester kept her locked in the attic.
Annette Cosway, (Rachel Ward), an owner of the plantation in the lush Blue Mountains of Jamaica, has become so poor that she marries a rich, boorish Englishman whom she does not love. Her husband, Paul Mason, (Michael York), is a sexist, racist tyrant who mistreats his servants and his wife. Paul flees to England after the servants and their countrymen revolt and burn down the mansion, killing Annette's young son. Annette goes insane and is consigned to the care of a servant. Her daughter Antoinette Cosway, (Karina Lombard), is placed in a convent until she is old enough to inherit the property, but the inheritance depends on her marrying a proper husband.
Antoinette is forced into a pre-arranged marriage with Edward Rochester, (Nathaniel Parker), whom at first she resents but then she gradually falls in love with him. Their romance is simple and ideal, based on physical attraction and the exuberance of being young. Later the things begin to change. A free-spirited mulatto Antoinette has many secrets that she cannot keep her husband from discovering. Soon the disturbed and suspicious Rochester, affected by the spell of Jamaica's exotic atmosphere and perhaps the black magic of voodoo, brings the story to its tragic conclusion.
Although Antoinette is strong, the laws and customs of the time give all the power to men, so that Rochester owns her as effectively as if she, too, were a slave. Gradually, worn down by his betrayal and sly mind games he plays, she goes subtly as mad as her mother.


vydáno 1993
erotické drama

hrají: Karina Lombard, Nathaniel Parker, Rachel Ward, Michael York, Martine Beswicke…
režie: John Duigan


Od kritiky dobře přijatého románu Jean Rhysové pochází pověst o erotické posedlosti v tradičním pojetí "milenec a divoká orchidej".
Širé Sargassové moře je film, který svým obsahem předchází ději románu anglické spisovatelky Charlotty Brontëové "Jana Eyrová" . Děj filmu detailně vysvětluje osud první ženy pana Rochestera a důvody, které jí dohnaly k šílenství, že ji její manžel musel držet pod zámkem v podkroví jeho panství.
Majitelka plantáže ležící v bujném podhůří Modrých hor na Jamajce Annette Coswayová (Rachel Ward) zchudla natolik, že je nucena provdat se za bohatého a neurvalého Angličana, kterého nemiluje. Její muž Paul Mason (Michael York) je rasistický tyran, opovržlivý k druhému pohlaví, který týrá nejen služebnictvo, ale i svou ženu. Potom, co se služebnictvo vzbouří, podpálí panské sídlo a zabije Annettina malého syna, Paul prchne do Anglie a svou ženu s její dcerou nechá napospas osudu. Annette ze ztráty syna zešílí a je svěřena do péče služebné. Její dcera Antoinette Coswayová (Karina Lombard) je umístěna do kláštera do doby, než dosáhne potřebného věku, aby mohla zdědit majetek. Ale ten zdědí pouze tehdy, pokud se provdá za řádného muže. Antoinette je vnucená do předem dohodnutého manželství s Edwardem Rochesterem (Nathaniel Parker), ke kterému má zprvu odpor, ale potom se postupně do něho zamiluje.